EU: Dự thảo quy định đối với sản phẩm hữu cơ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Sep 10, 2021 | 9:30 - View count: 1227

Ngày 07/09/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Uỷ ban về hồ sơ, khai báo và phương tiện kỹ thuật để cấp chứng chỉ phù hợp với Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, dự thảo quy định Uỷ ban này đưa ra yêu cầu chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận dưới dạng điện tử, đối với một số hồ sơ kiểm tra về phòng ngừa dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát khối lượng… của các sản phẩm hữu cơ.

Thời gian dự kiến thông qua vào cuối tháng 11 năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 06/11/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_5632_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/834

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/eu-du-thao-quy-dinh-doi-voi-san-pham-huu-co/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]