Cảnh báo đối với dự thảo quy định của Đài Loan về ghi nhãn mật ong và các sản phẩm siro mật ong bao gói sẵn

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Wednesday, Sep 15, 2021 | 9:56 - Lượt xem: 1264

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/Cảnh-báo-đối-với-dự-thảo-quy-định-của-Đài-Loan-về-ghi-nhãn-mật-ong-và-siro.pdf