Cảnh báo đối với dự thảo quy định của Đài Loan về ghi nhãn mật ong và các sản phẩm siro mật ong bao gói sẵn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Sep 15, 2021 | 9:56 - View count: 1506

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/Cảnh-báo-đối-với-dự-thảo-quy-định-của-Đài-Loan-về-ghi-nhãn-mật-ong-và-siro.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/canh-bao-doi-voi-du-thao-quy-dinh-cua-dai-loan-ve-ghi-nhan-mat-ong-va-cac-san-pham-siro-mat-ong-bao-goi-san/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]