Đài Loan: Quy định quản lý ghi nhãn thực phẩm ăn sẵn đóng gói loại nhỏ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Sep 10, 2021 | 9:32 - View count: 1511

Ngày 06/09/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Quy định quản lý ghi nhãn thực phẩm ăn sẵn đóng gói loại nhỏ, được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/450 ngày 7/1/2021 và G/TBT/N/TPKM/450/Add.1  ngày 20/5/2021, đã được ban hành vào ngày 01/9/2021 và có hiệu lực cùng ngày. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/450/Add.2

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/dai-loan-quy-dinh-quan-ly-ghi-nhan-thuc-pham-an-san-dong-goi-loai-nho/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]