WTO ra mắt công cụ trực tuyến mới để giúp người dùng theo dõi các thay đổi trong danh pháp sản phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Oct 28, 2021 | 14:34 - View count: 3655

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra mắt một công cụ trực tuyến mới, có chức năng giúp theo dõi những thay đổi trong Hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa hài hòa (gọi tắt là mã HS – một hệ thống được sử dụng để phân loại hàng hóa giao dịch). Hệ thống này có tên gọi là HS Tracker được phát triển với sự hỗ trợ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) nhằm mục tiêu hỗ trợ cơ quan quản lý nhà  nước và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị trước khi hệ thống mã HS sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

HS Tracker là một tập hợp bao gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến các sửa đổi đối với danh pháp sản phẩm HS, thường là kết quả của những thay đổi trong quy trình sản xuất và tiến bộ công nghệ, hoặc sự phát triển trong các vấn đề xã hội và môi trường. Kể từ khi tạo ra HS vào năm 1988 như một ngôn ngữ tiêu chuẩn để phân loại sản phẩm, các thành viên tham gia WCO đã giới thiệu và thông qua bảy lần sửa đổi chính thức, trong đó HS 2022 là phiên bản mới nhất.

Hình 1: Chức năng “Subheading Visualizer” thể hiện sự thay đổi của một mã HS cụ thể

HS là một danh pháp sản phẩm quốc tế đa dụng do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) phát triển và duy trì áp dụng. Hệ thống này được cập nhật định kỳ để đảm bảo sự thống nhất về mặt diễn giải hoặc để phản ánh những thay đổi trong mô hình thương mại, những thay đổi trong quy trình sản xuất hoặc tiến bộ công nghệ; cũng như giải quyết các mối quan tâm về môi trường và xã hội (ví dụ: FAO, CITES, giao thức Montreal, v.v.). Hệ thống phân loại mã sản phẩm HS đóng một vai trò quan trọng trong thương mại thế giới vì nó được sử dụng trong thuế quan, thống kê thương mại và đàm phán thương mại và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Hệ thống này nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, các ngành nghề như thống kê, luật sư, nghiên cứu và doanh nghiệp. Để hỗ trợ các Thành viên, WCO đã phát triển các quy tắc, tiêu chuẩn và quy phạm quốc tế như danh pháp HS trong hơn 60 năm qua. WCO cũng liên tục cung cấp các tài liệu, ví dụ như Bảng tương quan, thành tố chính hỗ trợ cho việc hiểu và giải thích thông suốt các phiên bản khác nhau của Hệ thống HS (1992, 1996, 2002, 2007, v.v.).

Hình 2: Chức năng “HS at a Glance” của công cụ HS Tracker

Trong công cụ mới này, chức năng “Subheading Visualizer” (tạm dịch là “Trình hiển thị tiêu đề phụ”) sẽ biểu diễn tiến trình thay đổi của một mã HS cụ thể nào đó qua các phiên bản HS khác nhau, kèm theo thông tin chú giải của WCO về lý do thực hiện các thay đổi. Trong khi đó, chức năng “HS at a Glance” (tạm dịch là “Sơ lược về HS”) sẽ cung cấp cho người xem một cái nhìn tổng quan về các sửa đổi HS bằng cách hợp nhất các phiên bản HS khác nhau trong một cấu trúc kết hợp duy nhất. Các bộ lọc và chức năng tìm kiếm cho phép người dùng có thể duyệt đồng thời nhiều danh pháp HS cho một bộ mã cụ thể và xác định xem chúng có bị ảnh hưởng bởi một sửa đổi cụ thể đối với HS hay không.

Bạn đọc quan tâm có thể truy cập công cụ mới này tại đường dẫn:

https://hstracker.wto.org/

(Nguồn: WTO)

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/10/wto-ra-mat-cong-cu-truc-tuyen-moi-de-giup-nguoi-dung-theo-doi-cac-thay-doi-trong-danh-phap-san-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]