Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi “Quy định về chỉ định, thủ tục phê duyệt và phương pháp kiểm nghiệm của các sản phẩm dược phẩm”

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Jan 6, 2022 | 12:14 - View count: 800

Ngày 10/01/2022 Hàn Quốc đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định về chỉ định, thủ tục phê duyệt và phương pháp kiểm nghiệm của các sản phẩm dược phẩm”. Các sửa đổi như sau:

Làm rõ các chi tiết, bao gồm số lượng mẫu, thời gian thực hiện quy trình, v.v., của vắc xin vectơ vi rút SARS-CoV-2 và các sản phẩm dược phẩm mới được ủy quyền khác;

Làm rõ các sản phẩm được phân loại là mang rủi ro cấp độ 3 và;

Điều chỉnh số lượng đối với các mẫu sản phẩm, trong đó bao gồm  globulin chống uốn ván.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 11/03/2022.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0275_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/1051

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/01/han-quoc-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ve-chi-dinh-thu-tuc-phe-duyet-va-phuong-phap-kiem-nghiem-cua-cac-san-pham-duoc-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]