Hướng dẫn ghi dấu CE của EU đối với sản phẩm khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Jan 6, 2022 | 8:40 - View count: 1600

Dấu CE đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp có thể thông quan vào EU đồng thời cho phép sản phẩm di chuyển tự do trong hơn 30 quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn 500 triệu người tiêu dùng. Nếu phát hiện sản phẩm phải có dấu CE nhưng trên thực tế không có, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có thể bị phạt và phải đối mặt với quá trình thu hồi sản phẩm tốn kém – vì vậy việc tuân thủ là cần thiết.

Bằng cách gắn dấu CE vào sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý về dấu CE và có thể được bán trên toàn EEA. Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác được bán trong EEA.

Có hai lợi ích chính mà việc gắn dấu CE mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong EEA:

  • Các doanh nghiệp biết rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu CE có thể được giao dịch trong EEA mà không bị hạn chế.
  • Người tiêu dùng được hưởng mức độ bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường như nhau trong toàn bộ EEA.

Thông tin hướng dẫn ghi dấu CE của EU đối với sản phẩm khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)Hướng dẫn ghi dấu CE của EU đối với sản phẩm khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), xem chi tiết tại:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2022/01/Catalog-TBT.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/01/huong-dan-ghi-dau-ce-cua-eu-doi-voi-san-pham-khau-trang-y-te-va-thiet-bi-bao-ho-ca-nhan-ppe/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]