EU: sửa đổi quy định về mỹ phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Sunday, Feb 6, 2022 | 12:21 - View count: 1443

Ngày 11/02/2022 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến việc cấm sử dụng một số vật liệu nano trong các sản phẩm mỹ phẩm đã được Ủy ban Khoa học về An toàn Người tiêu dùng (SCCS) xác định cần phải quan tâm. Cụ thể, Phụ lục II của Quy định về Mỹ phẩm (danh sách các chất bị cấm trong các sản phẩm mỹ phẩm) sẽ được sửa đổi để thực hiện thống nhất trong thị trường nội bộ việc cấm sử dụng các vật liệu nano đã được xác định có cơ sở đáng lo ngại. Việc thông qua dự thảo Quy định này là cần thiết để đảm bảo sức khỏe con người khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm ở EU. Thời gian dự kiến thông qua vào quý 3 năm 2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1564_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1564_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/872

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/02/eu-sua-doi-quy-dinh-ve-my-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]