Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Saturday, Feb 26, 2022 | 12:23 - View count: 1705

Ngày 18/02/2022 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz.

Quy chuẩn này cùng với quy chuẩn QCVN 18:2014/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz.

Quy chuẩn này quy định các phép đo kiểm EMC, phương pháp đo kiểm, giới hạn và tiêu chí chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan. Các thiết bị có thể sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự hoặc điều chế số.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam

 Thời gian dự kiến thông qua vào 31/05/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2023. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 30/4/2022.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_1685_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/217

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/02/viet-nam-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-am-thanh-khong-day-dai-tan-tu-25-mhz-den-2000-mhz/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]