Tập huấn về TBT cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hiệp hội đối với ngành hàng trọng điểm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Sep 16, 2022 | 16:41 - View count: 2166

Thực hiện nhiệm vụ “Thuận lợi hóa thương mại thông qua thực thi cam kết và tuyên truyền phổ biến thông tin về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2022”, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức “Tập huấn về TBT cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, Hiệp hội đối với ngành hàng xuất khẩu trọng điểm”

  1. Thời gian: 1 ngày, ngày 23/9/2022
  2. Địa điểm: Khách sạn Sen Việt – số 33A Cao Thắng, phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thành phần: Các cơ quan quản lý, Hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
  4. Nội dung:
  • Phổ biến các cam kết về HRKT trong thương mại (TBT) trong CPTPP và EVFTA.
  • Tình hình thực thi Hiệp định TBT và các quy định về ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa đối với một số thị trường xuất khẩu trọng điểm.
  • Hướng dẫn tra cứu và sử dụng cơ sở dữ liệu về TBT/SPS (ePing, Macmap)

Thông tin chi tiết: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2022/09/23.09_GM-CT-Tập-huấn.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/09/tap-huan-ve-tbt-cho-co-quan-quan-ly-va-doanh-nghiep-hiep-hoi-doi-voi-nganh-hang-trong-diem/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]