By chuxuan | 16 July, 2024 | 0 Comment |

Thực hiện nhiệm vụ “Thuận lợi hóa thương mại thông qua thực thi cam kết và tuyên truyền phổ biến thông tin về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2024”, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức hội nghị “Tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2024” Thời gian: 1 ngày, ngày […]

Read More

By admin | 17 April, 2023 | 0 Comment |

Chi tiết thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/TB-Ket-qua-tuyen-dung_1.pdf Chi tiết Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/QĐ-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung_1.pdf

Read More

By admin | 15 March, 2023 | 0 Comment |

Chi tiết thông báo: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Thông-báo-Danh-sách-và-triệu-tập-thí-sinh-đủ-điều-kiện-tham-dự-xét-tuyển-vòng-2.pdf Danh mục tài liệu: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Danh-mục-tài-liệu-kèm-theo-Thông-báo.pdf

Read More

By Trần Thanh Tùng | 30 September, 2022 | 0 Comment |

Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 với các tiêu chuẩn và điều kiện sau: Số lượng tuyển dụng: 05 viên chức. Vị trí tuyển dụng:          – Thông báo.          […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 16 September, 2022 | 0 Comment |

Thực hiện nhiệm vụ “Thuận lợi hóa thương mại thông qua thực thi cam kết và tuyên truyền phổ biến thông tin về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2022”, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức “Tập huấn về TBT cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, Hiệp hội đối với […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 29 August, 2022 | 0 Comment |

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 với các tiêu chuẩn và điều kiện sau: Số lượng tuyển dụng: 05 viên chức. Vị trí tuyển dụng:          – Thông báo.          […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 6 January, 2022 | 0 Comment |

Dấu CE đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp có thể thông quan vào EU đồng thời cho phép sản phẩm di chuyển tự do trong hơn 30 quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn 500 triệu người tiêu dùng. Nếu phát hiện sản […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 21 December, 2021 | 0 Comment |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL tại Công văn số 3756/TĐC-TCCB ngày 21/12/2021 về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới các ứng viên dự tuyển, tập thể và các cá nhân có liên quan. Chi tiết […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 27 October, 2021 | 0 Comment |

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 với các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1.Số lượng tuyển dụng: 03 viên chức. 2.Vị trí tuyển dụng: – Chuyên viên Hội nhập […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 23 July, 2021 | 0 Comment |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 hoạt […]

Read More

Ấn phẩm về TBT
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 123
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing