Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Văn phòng TBT Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Mar 15, 2023 | 17:43 - Lượt xem: 720

Chi tiết thông báo: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Thông-báo-Danh-sách-và-triệu-tập-thí-sinh-đủ-điều-kiện-tham-dự-xét-tuyển-vòng-2.pdf

Danh mục tài liệu: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Danh-mục-tài-liệu-kèm-theo-Thông-báo.pdf