Phát hiện chất hàn trong sản phẩm củ sạc điện thoại của Việt Nam có chứa hàm lượng chì cao

Post by: chuxuan - Post date: Wednesday, Mar 6, 2024 | 9:28 - View count: 763

Ngày 19/01/2024, Thụy Điển đã gửi một cảnh báo trên hệ thống Cảnh báo sản phẩm phi thực phẩm (non-food) của Liên Minh Châu Âu đối với sản phẩm củ sạc điện thoại lưu động (travel adaptor) có nguồn gốc từ Việt Nam. Thụy Điển từ chối nhập khẩu tại cửa khẩu đối với sản phẩm này từ ngày 1/12/2023 do phát hiện chất hàn trong sản phẩm  có chứa hàm lượng chì cao (giá trị đo được lên đến 8%) gây nguy hiểm cho môi trường và không đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị hạn chế sử dụng chất độc hại trong thiết bị điện điện tử (RoHS 2 Director) của Liên minh Châu Âu.

Nguồn: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10011557?lang=en