Phát hiện sản phẩm khẩu trang lọc bụi không đáp ứng yêu cầu về chất lượng

Post by: chuxuan - Post date: Thursday, May 9, 2024 | 16:43 - View count: 82

Ngày 12/01/2024, Cộng hòa Séc đã gửi cảnh báo lên Hệ thống Cảnh báo sản phẩm phi thực phẩm (non-food) nguy hiểm của Liên Minh Châu Âu đối với sản phẩm Khẩu trang lọc bụi (Particle filter mask) của Việt Nam sản xuất.

Theo thông báo của Cộng hòa Séc sản phẩm Khẩu trang này không đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn Quy định về Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) về khả năng lưu giữ hạt/bộ lọc của vật liệu không đáp ứng (giá trị đo được rất thấp, lên tới 70%). Sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn sức khỏe và do vậy không bảo vệ được người dùng đúng cách. Cộng hòa Séc đã đưa ra lệnh cấm lưu hành đối với sản phẩm trên thị trường và lệnh này có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Nguồn: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10011461?lang=en