Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Phụ gia thực phẩm

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:00 - View count: 46

Ngày 07/05/2024, Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn đối với Thực phẩm và Phụ gia thực phẩm.

Dự thảo sửa đổi các thông số kỹ thuật của nhựa tổng hợp dùng cho thiết bị, thùng chứa và bao bì.

Các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chỉ ra rằng, đối với các chất làm nguyên vật liệu thô được quy định tại Điều 1 trong Lệnh thực thi Thực phẩm Đạo luật vệ sinh (nhựa tổng hợp), số lượng được phép chứa trong ACP được sản xuất bằng cách sử dụng các chất tẩy rửa với lượng cho phép hoặc thấm vào thực phẩm từ ACP được thể hiện theo Bảng 1 đính kèm trong bản Thông báo công khai.

Dự thảo có hiệu lực từ 01/06/2025. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại : https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/JPN/24_03127_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/810.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FJPN%2F810&viewData=G%2FTBT%2FN%2FJPN%2F810