Phương tiện chữa cháy

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Sunday, Feb 28, 2021 | 9:46 - Lượt xem: 870

Ngày 09/02/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Phương tiện chữa cháy — Phần 9: Phương tiện chữa cháy bằng sương mù. Cụ thể, dự thảo sẽ đưa ra quy định về thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói, vận chuyển và bảo quản của phương tiện chữa cháy. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 10/04/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_0997_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1541