Hoá chất

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Mar 23, 2021 | 8:15 - View count: 1603

Ngày 17/03/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về Hóa chất bền vững, tích lũy sinh học và độc hại theo TSCA Phần 6 (h). Cụ thể, dựa theo Sắc lệnh ngày 21 tháng 1 năm 2021 về “Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, giải quyết khủng hoảng khí hậu”, Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) yêu cầu lấy thêm ý kiến ​​công khai về các Quy tắc cuối cùng được ban hành gần đây đối với năm hóa chất khó phân hủy, tích lũy sinh học và độc hại (PBT) theo Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại (TSCA). Năm hóa chất này là 2,4,6-tris (tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP) (CASRN 732-26-3); decabromodiphenyl ete (decaBDE) (CASRN 1163-19-5); phenol, isopropyl hóa photphat (3: 1) (PIP (3: 1)) (CASRN 68937-41-7); pentachlorothiophenol (PCTP) (CASRN 133-49-3); và hexachlorobutadiene (HCBD) (CASRN 87-68-3). Hóa chất PBT được Cơ quan đặc biệt quan tâm trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe con người và môi trường vì chúng độc hại và tồn tại trong môi trường trong thời gian dài và có thể tích tụ trong cơ thể. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/3/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_2022_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1512/Rev.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/hoa-chat-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]