Thiết bị điện

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Mar 23, 2021 | 8:19 - View count: 1725

Ngày 17/03/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo:

  1. Sửa đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật kiểm soát an toàn thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng
  2. Sửa đổi Bản tin hoạt động của Đạo luật kiểm soát an toàn thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng

Cụ thể như sau:

  1. Hệ thống rãnh cung cấp điện cho đèn điện phải đạt chứng nhận KC (thiết bị điện được kiểm định an toàn). (Phụ lục 1 của Quy tắc thực thi, Phụ lục 2, Phụ lục 10, Phụ lục 20, Phụ lục 25 của Bản tin Hoạt động)
  2. Giới thiệu phương pháp sàng lọc không trực tiếp để cấp chứng chỉ KC. (Điều 30,40,41,70,76,77 của Bản tin hoạt động)
  3. Các sản phẩm bộ xử lý âm thanh và bộ xử lý video hiện đang được xác minh an toàn sẽ bị hạ cấp xuống mức phải tuân theo tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp. (Phụ lục 4, Phụ lục 5 của Quy tắc thực thi, Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Bản tin hoạt động)
  4. Bổ sung chi tiết các thiết bị điện phải chứng nhận an toàn. (Phụ lục 1 của bản tin Hoạt động)

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 16/5/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2023_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2023_01_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2023_02_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2023_03_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/950

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thiet-bi-dien/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]