Ấn Độ: Dự thảo quy định đăng ký bắt buộc đối với hàng hoá điện tử và công nghệ thông tin

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 26, 2021 | 10:45 - View count: 1274

Ngày 22/04/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ngày có hiệu lực của Dự thảo Quy định đăng ký bắt buộc đối với hàng hoá điện tử và công nghệ thông tin được thông báo cho WTO vào ngày 19/10/2012 với mã thông báo G/TBT/N/IND/44 sẽ thay đổi từ 01/4/2021 sang 01/10/2021 và sẽ được công bố chính thức trên Công báo của Ấn Độ.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/gazette_notification_for_extension_of_timeline__for_implementation_of_the_products_notified_under_cro_phase_v.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/44/Add.10

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/an-do-du-thao-quy-dinh-dang-ky-bat-buoc-doi-voi-hang-hoa-dien-tu-va-cong-nghe-thong-tin/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]