Liên minh Thuế quan: Dự thảo sửa đổi số 4 đối với quy định kỹ thuật về ghi nhãn các sản phẩm thực phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 26, 2021 | 10:00 - View count: 1140

Ngày 22/04/2021 Nga thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi số 4 đối với Quy định kỹ thuật về Ghi nhãn các sản phẩm thực phẩm của Liên minh Thuế quan. Cụ thể, sẽ làm rõ thêm một số điều khoản liên quan đến chỉ dẫn về thành phần sản phẩm của các loại dầu ăn động thực vật. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 24/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/PischevkaMarkirovka.aspx

Mã thông báo: G/TBT/N/RUS/116

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/lien-minh-thue-quan-du-thao-sua-doi-so-4-doi-voi-quy-dinh-ky-thuat-ve-ghi-nhan-cac-san-pham-thuc-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]