Hoa Kỳ: Hội thảo lấy ý kiến về những phân tích, đánh giá sơ bộ của Bộ Năng lượng đối với các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 26, 2021 | 12:42 - View count: 1230

Ngày 21/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) sẽ tổ chức hội thảo trên web để thảo luận và xin các ý kiến góp ý ​​về những phân tích, đánh giá sơ bộ của DOE đối với các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo. Hội thảo trên web sẽ bao gồm khung phân tích, các mô hình và công cụ mà DOE đang sử dụng để đánh giá các tiêu chuẩn; kết quả phân tích sơ bộ do DOE thực hiện; các mức tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tiềm năng có thể xem xét áp dụng cho sản phẩm dựa theo kết quả của phân tích (nếu DOE xác định các sửa đổi được đề xuất là cần thiết); và các vấn đề khác về việc đánh giá các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo tiêu dùng. Ngoài ra, DOE khuyến khích các bên gửi góp ý bằng văn bản. Để thông báo cho các bên quan tâm và để tạo thuận lợi cho quá trình này, DOE đã chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật sơ bộ và tài liệu tóm tắt, có sẵn trên trang web của DOE tại:

https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=50&action=viewlive.

DOE sẽ tổ chức hội thảo trên web vào Thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021, từ 10h00 – 15h00. Xem phần IV “Public Participation” để biết thông tin đăng ký hội thảo trên web, hướng dẫn cho người tham gia và thông tin liên quan khác.

Các tài liệu lấy ý kiến tại buổi hội thảo này có trong các thông báo G/TBT/N/USA/305/Add.8 và G/TBT/N/USA/305/Add.9 và được mã hoá bởi số Docket  EERE-2014-BT-STD-0058. Thư mục Docket có sẵn tại https://www.regulation.gov/docket/EERE-2014-BT-STD-0058/document. Người dùng có thể tiếp cận các tài liệu bằng cách tìm kiếm Số Docket. Hạn cuối cùng để các bên tham gia đóng góp ý kiến vào 06/7/2021.

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/305/Add.10

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/hoa-ky-hoi-thao-lay-y-kien-ve-nhung-phan-tich-danh-gia-so-bo-cua-bo-nang-luong-doi-voi-cac-tieu-chuan-tiet-kiem-nang-luong-cho-may-say-quan-ao/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]