Giới thiệu Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng qua mã QR Codes

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Monday, Apr 26, 2021 | 9:00 - Lượt xem: 1256

Thông qua mã QR Codes, mọi người có thể liên kết tới website “tbt.gov.vn” của Văn phòng một cách nhanh gọn và tiện ích hơn.

Dưới đây là mã QR Codes của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam).