Giới thiệu Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng qua mã QR Codes

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 26, 2021 | 9:00 - View count: 1369

Thông qua mã QR Codes, mọi người có thể liên kết tới website “tbt.gov.vn” của Văn phòng một cách nhanh gọn và tiện ích hơn.

Dưới đây là mã QR Codes của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam).

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/gioi-thieu-van-phong-thong-bao-va-hoi-dap-quoc-gia-ve-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-qua-ma-qr-codes/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]