Nga: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật của Liên minh thuế quan về an toàn đóng gói (CU TR 005/2011)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Apr 14, 2021 | 8:42 - View count: 1065

Ngày 12/04/2021 Nga thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật của Liên minh Thuế quan “Về an toàn đóng gói” (CU TR 005/2011). Dự thảo sửa đổi CU TR 005/2011 được xây dựng theo đoạn 39 Mục II của Kế hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu và sửa đổi các quy định kỹ thuật của Liên minh Thuế quan, đã được phê duyệt theo Quyết định của Hội đồng EEC số 79 ngày 1 tháng 10 năm 2014. Dự thảo sửa đổi TR CU 005/2011 sẽ làm rõ hơn các yêu cầu riêng của quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả thực hành áp dụng quy chuẩn này. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 23/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/RUS/112

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/nga-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ky-thuat-cua-lien-minh-thue-quan-ve-an-toan-dong-goi-cu-tr-005-2011/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]