Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với giày dép

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Tuesday, Apr 13, 2021 | 16:00 - Lượt xem: 931

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu an toàn đối với giày dép. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và đánh giá về độ an toàn của giày, ủng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho giày dép làm bằng các vật liệu khác nhau. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho giày dép và giày bảo hộ lao động (hoặc ủng) của trẻ em. Mục đích của dự thảo nhằm Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1587