EU: Dự thảo sửa đổi quy định số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh vực rau quả

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, May 5, 2021 | 15:59 - View count: 1220

Ngày 03/05/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh vực rau quả. Cụ thể, quy định sửa đổi mới này sẽ hài hòa với các tiêu chuẩn tiếp thị của UNECE đối với táo, lê, ớt ngọt, nho. Mục đích của dự thảo nhằm tránh các rào cản thương mại không cần thiết đối với táo, lê, ớt ngọt và nho. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 02/07/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3211_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3211_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/800

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/eu-du-thao-sua-doi-quy-dinh-so-543-2011-lien-quan-den-cac-tieu-chuan-tiep-thi-trong-linh-vuc-rau-qua/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]