Hoa Kỳ: Quy định đối với sản phẩm đèn nói chung

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 31, 2021 | 14:20 - View count: 1038

Ngày 27/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đang xem xét để đưa ra một yêu cầu dự phòng theo luật định đối với sản phẩm đèn nói chung. Hành động này nhằm tuân thủ theo Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng sửa đổi, cụ thể nếu DOE không hoàn thành việc xây dựng quy định thực thi theo các tiêu chí luật định hoặc nếu quy định cuối cùng cho sản phẩm đèn nói chung không đem lại hiệu quả tiết kiệm lớn hơn hoặc bằng mức tiết kiệm từ một tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu là 45 lumen trên mỗi watt (lm/W), Bộ trưởng phải đưa ra quyết định cấm bán bất kỳ sản phẩm đèn nói chung nào không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu là 45 lm/W. DOE hoan nghênh các ý kiến góp ý từ cộng đồng về sự sẵn có của các loại đèn đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu là 45 lm/W và các thông tin liên quan khác. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 24/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3680_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1734

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/hoa-ky-quy-dinh-doi-voi-san-pham-den-noi-chung/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]