Pháp: Dự thảo Nghị định quy định về môi trường đối với các sản phẩm sử dụng trong các công trình xây dựng và các sản phẩm được sử dụng để đo độ hiệu quả đối với môi trường của toà nhà

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 31, 2021 | 14:24 - View count: 885

Ngày 27/05/2021 Pháp thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Nghị định quy định về môi trường đối với các sản phẩm sử dụng trong các công trình xây dựng và các sản phẩm được sử dụng để đo độ hiệu quả đối với môi trường của toà nhà. Nghị định sẽ làm rõ các điều khoản áp dụng của các điều từ R. 412- 49 đến R. 412-57 của Bộ luật tiêu dùng và các điều từ R. 111-20-24 đến R. 111-20-30 của Bộ luật về Xây dựng và Nhà ở. Mục địch của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 26/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/FRA/21_3691_00_f.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/FRA/208

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/phap-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-ve-moi-truong-doi-voi-cac-san-pham-su-dung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung-va-cac-san-pham-duoc-su-dung-de-do-do-hieu-qua-doi-voi-moi-truong-cua-toa-nha/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]