Brazil: Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính đối với thuốc và thiết bị y tế

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Jun 7, 2021 | 14:14 - View count: 937

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính để nhượng quyền chứng nhận thực hành sản xuất tốt cho thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, chất khử trùng, thành phần dược phẩm hoạt tính và thực phẩm; và chứng nhận thực hành tốt về Bảo quản và Phân phối thuốc, thiết bị y tế và các thành phần dược phẩm hoạt tính.”, được thông báo cho WTO vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/BRA/997, đã được thông qua vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Toàn văn Nghị quyết chỉ có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5833170/RDC_497_2021_.pdf/28c1740f-a816-4e86-92f7-fd64f3ac90fb

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/997/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/brazil-nghi-quyet-quy-dinh-ve-cac-thu-tuc-hanh-chinh-doi-voi-thuoc-va-thiet-bi-y-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]