EU: Dự thảo sửa đổi Phụ lục XIV quy định (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Jun 22, 2021 | 7:59 - View count: 1119

Ngày 18/06/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XIV Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH). Phụ lục XIV bao gồm danh sách các chất phải tuân theo các yêu cầu trong Mục VII của Quy định(EC) số 1907/2006. Dự thảo đề xuất bổ sung 5 chất vào Phụ lục, đó là:

– Tetraethyllead;

– 4,4′-bis (dimethylamino) -4 ” – (metylamino) trityl alcohol [với ≥ 0,1% xeton của Michler (EC số 202-027-5) hoặc Michler gốc (EC số 202-959-2 )];

– Sản phẩm phản ứng của 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde và 4-heptylphenol, phân nhánh và mạch thẳng (RP-HP) [với ≥0,1% w / w 4-heptylphenol, phân nhánh và tuyến tính];

– 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (DOTE);

– Khối lượng phản ứng của 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat và 2-etylhexyl 10-etyl-4 – [[2 – [( 2-ethylhexyl) oxy] -2-oxoethyl] thio] -4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (khối lượng phản ứng của DOTE và MOTE).

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 02 năm 2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4219_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4219_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/806

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/eu-du-thao-sua-doi-phu-luc-xiv-quy-dinh-ec-so-1907-2006-ve-dang-ky-danh-gia-cap-phep-va-han-che-hoa-chat-reach/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]