Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7)

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Tuesday, Jun 22, 2021 | 8:00 - Lượt xem: 1264

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7). Các yêu cầu cụ thể đối với máy giặt (KC 60335-2-7) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC 60335-2-7). Các sửa đổi chính như sau:

1) Bổ sung các phương pháp thử nghiệm (Điều 20, 22…)

2) Bổ sung các thuật ngữ và định nghĩa (Khoản 3)

Mục đích của dự thảo nhằm hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4231_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/971