Ca na đa: Quy định về sản phẩm y tế tự nhiên của Ca na đa

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jul 7, 2021 | 13:52 - View count: 1218

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định về sản phẩm y tế tự nhiên (NHPR). Cụ thể, Ca na đa sẽ sửa đổi 4 yêu cầu về ghi nhãn như sau:

1) Bảng Thông tin Sản phẩm: Thông tin quan trọng bắt buộc phải ghi trên nhãn của sản phẩm sức khỏe tự nhiên (NHP) ở định dạng không được tiêu chuẩn hóa sẽ phải bổ sung vào bảng Thông tin Sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Một số NHP có rủi ro thấp hơn sẽ được miễn trừ yêu cầu này. Yêu cầu cũng sẽ linh hoạt đối với sản phẩm đóng gói quá nhỏ và không thế chứa bảng thông tin đầy đủ.

2) Ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm, gluten và aspartame: Các sản phẩm có chứa chất gây dị ứng thực phẩm, gluten hoặc aspartame sẽ phải bắt buộc nêu rõ trong Bảng Thông tin sản phẩm. Đối với sản phẩm được miễn trừ yêu cầu nêu thông tin trong Bảng, sẽ phải ghi thông tin trên nơi khác của nhãn.

3) Văn bản trên nhãn phải được hiển thị rõ ràng và nổi bật: Văn bản trên nhãn, bao gồm cả trong bảng Thông tin Sản phẩm, sẽ phải tuân theo các yêu cầu về tính dễ đọc được cải thiện, bao gồm kích thước tối thiểu, loại phông chữ tiêu chuẩn và các yêu cầu về độ tương phản màu sắc. Điều này sẽ đảm bảo người tiêu dùng có thể xác định vị trí, đọc và so sánh các thông tin an toàn quan trọng.

4) Thông tin liên hệ được hiện đại hóa: Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể hiển thị địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web trong Bảng Thông tin sản phẩm của NHP (hoặc ở nơi khác trên nhãn nếu NHP được miễn yêu cầu về bảng thông tin) thay vì địa chỉ bưu điện, theo yêu cầu hiện tại.

Ngoài ra, Bộ Y tế Canada sẽ nhân cơ hội này để đưa ra một số sửa đổi nhất định cho NHPR chỉ để làm rõ. Hành động này sẽ không đưa ra các yêu cầu mới cũng như không thay thế các yêu cầu hiện có và dự kiến sẽ không gây ảnh hướng đối với chi phí của các bên liên quan.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 04/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-06-26/html/reg4-eng.html

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-06-26/html/reg4-fra.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/648

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/07/ca-na-da-quy-dinh-ve-san-pham-y-te-tu-nhien-cua-ca-na-da/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]