Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Dec 21, 2021 | 14:44 - View count: 1443

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL tại Công văn số 3756/TĐC-TCCB ngày 21/12/2021 về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới các ứng viên dự tuyển, tập thể và các cá nhân có liên quan.

Chi tiết xem tại:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/12/Thông-báo-ngừng-tuyển-dụng.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/12/thong-bao-ve-viec-tam-dung-to-chuc-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]