Dự thảo Bột báng lúa mì và lúa mì cứng – Đặc điểm kỹ thuật

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:10 - View count: 135

Ngày 03/05/2024, Cục Tiêu chuẩn Tanzania đã thông báo cho các nước thành viên WTO về “Dự thảo Bột báng lúa mì và lúa mì cứng – Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ hai”.

Dự thảo này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột báng lúa mì được chế biến từ hỗn hợp lúa mì thông thường (Triticum aestivum L) hoặc hỗn hợp của các loại lúa mì kết hợp với lúa mì cứng (Triticum durm desf) và bột báng lúa mì cứng được chế biến từ lúa mì cứng (Triticum durum desf) phục vụ cho con người. Dự thảo này không áp dụng cho bột báng lúa mì và lúa mì cứng dùng làm thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn chăn nuôi phi thực phẩm.

Dự thảo chưa có thời gian dự kiến ban hành. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại :

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/TZA/24_03029_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/BDI/469, G/TBT/N/KEN/1615, G/TBT/N/RWA/1016, G/TBT/N/TZA/1123, G/TBT/N/UGA/1927.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F469%2C%20G%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1615%2C%20G%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1016%2C%20G%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1123%2C%20G%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1927.&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F469%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1615%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1016%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1123%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1927