Dự thảo Quy định về An toàn và Đo lường Sản phẩm

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:08 - View count: 49

Ngày 02/05/2024, Vương quốc Anh thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các nội dung về Ghi dấu và ghi nhãn trong “Quy định về An toàn và Đo lường Sản phẩm”.

Vương Quốc Anh giới thiệu một lựa chọn tự nguyện cho các doanh nghiệp sử dụng ghi nhãn kỹ thuật số, như một giải pháp thay thế cho ghi nhãn vật lý và áp dụng cho hầu hết các sản phẩm được sản xuất. Theo quy định này, các doanh nghiệp sẽ có thể thực hiện các nghĩa vụ như cung cấp dấu hiệu tuân thủ của Vương quốc Anh, thông tin về nhà sản xuất, thông tin về nhà nhập khẩu, thông tin về người chịu trách nhiệm và Tuyên bố Tuân thủ của Vương quốc Anh thông qua một liên kết kỹ thuật số” trong trường hợp Quy định yêu cầu.

Dự thảo dự kiến ban hành tháng 7/2024 và dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2025. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại :

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/GBR/24_02926_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/GBR/24_02926_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/GBR/88.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FGBR%2F88&viewData=G%2FTBT%2FN%2FGBR%2F88