Viết bởi Trần Thanh Tùng | 6 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với dụng cụ tránh thai. Cụ thể, tiêu chuẩn thể áp dụng cho các dụng cụ tránh thai bằng đồng sử dụng một lần ở phụ nữ. Tiêu chuẩn này không áp […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 4 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về ghi nhãn mỹ phẩm. Nhãn phải được dán trên bao bì, hộp đóng gói và hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra nhằm mục đích tăng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 2 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu quả năng lượng đối với điều hoà không khí. Tiêu chuẩn này quy định các giá trị tối đa cho phép của hiệu suất năng lượng, các mức hiệu suất năng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 15/09/2020 El Salvador thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định RTS 11.03.01:20 quy định kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với khẩu trang y tế. Quy định này áp dụng cho tất cả khẩu trang y tế sản xuất trong nước và nhập khẩu được […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 15/09/2020 El Salvador thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định RTS 11.03.01:20 quy định kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với khẩu trang y tế. Quy định này áp dụng cho tất cả khẩu trang y tế sản xuất trong nước và nhập khẩu được […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 28 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 21/09/2020 Ai Cập thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quyết định của Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 8/2020, cụ thể: Dựa trên các nguyên tắc phân tích rủi ro và để ứng phó với COVID-19, Ai Cập sẽ giảm tạm thời […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali peclorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali nitrat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 21 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali clorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 19 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 3,556
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing