Viết bởi Trần Thanh Tùng | 29 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 5 – Rau và trái cây đông lạnh: Đậu que (đậu cô ve) đông lạnh và đậu que vàng đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 979 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 28 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 24/03/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc không phê duyệt một số hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Cụ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 24/03/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Bản sửa đổi Quy định về buôn bán động thực vật hoang dã. Các sửa đổi đối với Quy định buôn bán động vật và thực vật hoang dã (WAPTR), theo thẩm quyền tại tiểu mục 21 (1) của Luật […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/03/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo: Sửa đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật kiểm soát an toàn thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng Sửa đổi Bản tin hoạt động của Đạo luật kiểm soát an toàn thiết bị điện […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/03/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về Hóa chất bền vững, tích lũy sinh học và độc hại theo TSCA Phần 6 (h). Cụ thể, dựa theo Sắc lệnh ngày 21 tháng 1 năm 2021 về “Bảo vệ sức […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 20 March, 2021 | 0 Bình luận |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/Cảnh-báo-đối-với-quy-định-mới-của-Philippines-đối-với-sản-phẩm-thép.pdf

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 15/03/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dịch vụ tiếp thị nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa KỲ (USDA) đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về Phân loại Dưa hấu. Cụ thể, Tiêu chuẩn sẽ đưa ra một bộ ngôn ngữ chung trong thương mại […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 15/03/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban phê duyệt hoạt chất abamectin, theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và sửa đổi Phụ lục của Quy định Ủy ban (EU) số 540/2011. Theo đó, hoạt chất […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 15/03/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban (EU)… /…. sửa đổi Quy định (EU) 2020/977: Các biện pháp tạm thời kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm hữu cơ. Trong bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, các quốc […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 1,137
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing