Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi Quy định đối với thực phẩm 2021. Cụ thể, Ban Tăng cường Sức khỏe và Bộ Y tế đề xuất giới thiệu một kế hoạch ghi nhãn dinh dưỡng mới có tên “Cấp độ dinh dưỡng” […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020″ sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 8 – Rau và trái cây đông lạnh: Khoai lang và khoai tây chiên kiểu Pháp đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 1203 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 4 – Rau và trái cây đông lạnh: Đậu Hà Lan đông lạnh.Tiêu chuẩn SI 939 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 02 Dự thảo Biện pháp SI 877 Phần 3.1 – Rau và trái cây đông lạnh: Hạt ngô đông lạnh và SI 877 Phần 3.2 – Rau và trái cây đông lạnh: Bắp ngô đông lạnh. Cụ thể, Tiêu chuẩn SI 908 […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Biện pháp SI 877 Phần 2 – Rau và trái cây đông lạnh: Cà rốt đông lạnh. Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 920 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 29 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 29 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 7 – Rau và trái cây đông lạnh: Súp lơ trắng đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 1074 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 29 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 6 – Rau và trái cây đông lạnh: Súp lơ xanh đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 1036 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 321
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing