Viết bởi Trần Thanh Tùng | 2 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng của natri hydroxit công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra chất lượng natri hydroxit (NaOH) […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 332
  • 0
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing