Viết bởi Trần Thanh Tùng | 25 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 14/12/2021 Costa Rica thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định RTCR 501: 2020: Thông số kỹ thuật và yêu cầu đăng ký vệ sinh đối với Dung dịch rửa tay diệt khuẩn khô. Quy định này sẽ đưa ra các yêu cầu về thông số kỹ thuật […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 22 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/1/2021 Ecuador thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định kỹ thuật về chứng nhận an toàn vệ sinh đối với các sản phẩm tiêu dùng trong tình trạng khẩn cấp về y tế do viruss SARS-COV-2 gây ra. Do đây là một biện pháp được ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 20 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/12/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi Nghị quyết số 444, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Cụ thể, Brazil sẽ cho phép tạm thời việc sử dụng một số loại vắc-xin để đối phó trong tình trạng khẩn cấp về y tế do virus SARS-CoV-2 gây […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 15 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/1/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm và Tái chế Tài nguyên. Cụ thể, Trước khi sản phẩm được xuất xưởng, các nhà sản xuất sản phẩm có nghĩa vụ kiểm tra vật liệu […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 10 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 06/1/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Quy định về chỉ định cơ quan kiểm tra tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gỗ nước ngoài. Cụ thể: Thiết lập quy trình thu thập tài liệu và các tiêu chỉ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 06/1/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Y tế nước này đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Quy định thực thi Đạo luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn của sản phẩm, bao gồm Dược phẩm và Thiết bị Y tế. Cụ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 28 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/11/2020 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Chỉ thị số 77, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Chỉ thị này sẽ đưa ra các quy trình đăng ký vắc xin phòng chống coronavirus 2019 Covid-19. Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 16 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/12/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định mới về đánh giá sự phù hợp. Cụ thể, Dịch bệnh do coronavirus 2019 (COVID-19) bùng phát đã đem lại thách thức rất lớn đối với các nguồn lực của Viện Quốc gia về An toàn và […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/12/2020 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về tăng cường chức năng cho Cơ quan Y tế Châu Âu trong việc chuẩn bị và quản lý khủng hoảng đối với các sản phẩm thuốc và thiết bị […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 25 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/10/2020 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc cập nhật Phụ lục I của Nghị quyết – RDC số 405 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Brazill. Trước đó, ngày 22/7/2020, Phụ lục I của Nghị quyết – RDC số 405, ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã được […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 325
  • 0
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing