Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 September, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 02/09/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị quyết RDC số 533, ngày 24 tháng 8 năm 2021. Nghị quyết này sẽ quy định các thủ tục ngoại lệ và tạm thời nhập khẩu vắc xin COVID-19 được quy định tại ANVISA và nguồn cung cấp vắc xin để […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 September, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/09/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về đặc điểm nhận dạng và yêu cầu chất lượng đối với ớt chuông. Cụ thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh MAPA số 371, với thời hạn góp ý là 75 ngày để […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/08/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Tiêu chuẩn TIS 51-25XX: Tiêu chuẩn bắt buộc đối với dứa đóng hộp, được thông báo cho WTO vào ngày 02/9/2019 với mã thông báo G/TBT/N/THA/554, đã thông qua với tên gọi TIS 51-2562 (2019). Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Pháp lệnh MAPA số 375, ngày 12 tháng 8 năm 2021. Pháp lệnh MAPA số 375 bao gồm các yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Mục đích của Pháp lệnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/08/2021 Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định của Bộ trưởng đối với Bộ giảm thanh ống xả cho Xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX)). Dự thảo quy định của Bộ trưởng này chỉ áp dụng đối với loại bộ giảm thanh ống xả của […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/08/2021 Phillippines thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi các yêu cầu về giám sát đối với các loại thuốc được mới được phát hành trên thị trường. Thông tư này sẽ bao gồm các yêu cầu cập nhật về giám sát sau lưu hành (PMS). […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 16/08/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử và kết quả giám định phán đoán […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về nhận dạng và chất lượng đối với dâu tây. Cụ thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh MAPA số 373, với thời hạn góp ý là 75 ngày để lấy ý kiến cộng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/08/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric. Axit polyphosphoric được sử dụng trong các quá trình tổng hợp hóa chất khác nhau để xúc tác cho quá trình tuần hoàn của Axit, este, xeton, andehit … Axit polyphosphoric […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/07/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm vệ sinh. Những thay đổi chính như sau: Làm rõ tên của các loại chất tẩy rửa […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 683
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing