Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/05/2021 Pháp thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Nghị định về xác minh bên thứ ba độc lập thực hiện công bố môi trường của các sản phẩm được sử dụng trong các công trình xây dựng và các công bố về môi trường của các sản […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/05/2021 Pháp thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Nghị định quy định về môi trường đối với các sản phẩm sử dụng trong các công trình xây dựng và các sản phẩm được sử dụng để đo độ hiệu quả đối với môi trường của toà […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường đề xuất ban hành các quy định để thực hiện một số điều khoản của Đạo luật Sản xuất và Đổi mới Hoa Kỳ ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2020. Cụ thể: Xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đang xem xét để đưa ra một yêu cầu dự phòng theo luật định đối với sản phẩm đèn nói chung. Hành động này nhằm tuân thủ theo Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 24 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/05/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định quản lý về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn loại nhỏ, được thông báo cho các nước Thành viên WTO vào ngày 07/01/2021 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/450 đã được sửa đổi để phù hợp với các ý kiến […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 24 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/05/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Sửa đổi Pháp lệnh của Bộ trưởng và Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) về Đạo luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý – tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đối với Ti […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 24 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 24 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/05/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về quy tắc cấp giấy chứng nhận cho các nhà đại diện pháp luật, các nhóm nhà đại diện pháp luật và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 May, 2021 | 0 Bình luận |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cảnh-báo-về-Thông-tư-hướng-dẫn-thực-thi-QCKT-đối-với-gạch-men-của-Philippines.pdf

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc thay đổi thời gian bắt buộc thực hiện đối với các biện pháp đã ban hành được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/CAN/451/Add.1 (ngày 6 tháng 1 năm 2017) Quy định sửa đổi đối với thực phẩm […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 114,142
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing