Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong Quy định đối với các Tiện ích Cộng đồng của Singapore”. Cụ thể: Theo Quy định bắt buộc về dán nhãn hiệu quả đối với Nước của Singapore (MWELS), […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Úc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tiêu chuẩn mới cho số sê-ri đối với dược phẩm và mã ma trận dữ liệu – Dược phẩm trị liệu (TGO 106) năm 2021. Cụ thể, vào tháng 3 năm 2021, tiêu chuẩn mới này đã được đăng ký trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Cộng hòa Indonesia đã ban hành Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năm 2020 về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia về Chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Indonesia đã ban hành Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia đối với Bột mì làm thực phẩm. Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc tiêu chuẩn quốc gia Indonesia đối với thanh busbar bằng đồng (busbar là lõi dẫn điện được làm từ Nhôm hoặc Đồng). Nghị […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi Quy định đối với thực phẩm 2021. Cụ thể, Ban Tăng cường Sức khỏe và Bộ Y tế đề xuất giới thiệu một kế hoạch ghi nhãn dinh dưỡng mới có tên “Cấp độ dinh dưỡng” […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020″ sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 31 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 8 – Rau và trái cây đông lạnh: Khoai lang và khoai tây chiên kiểu Pháp đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 1203 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 4 – Rau và trái cây đông lạnh: Đậu Hà Lan đông lạnh.Tiêu chuẩn SI 939 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 126
  • 0
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing