Viết bởi Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) để thực hiện các khuyến nghị do Ban tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định được đề xuất mới (NPRM). Cụ thể, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của phổ tần micrô không dây bằng cách cho phép một loại hệ thống micrô không dây được phát triển gần đây, được gọi […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Bảng Hàm lượng tham chiếu cho Thực phẩm (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời để giải quyết những vấn […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định về sản phẩm y tế tự nhiên (NHPR). Cụ thể, Ca na đa sẽ sửa đổi 4 yêu cầu về ghi nhãn như sau: 1) Bảng Thông tin Sản phẩm: Thông tin quan […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất cập nhật giá trị kali và natri cho các nhóm tuổi cụ thể trong Bảng giá trị hàng ngày để phản ánh Lượng natri và kali khuyến nghị trong chế […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/06/2021 Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn và Đặc điểm kỹ thuật đối với thực phẩm chức năng y tế”. Các sửa đổi cụ thể như sau: – Sửa đổi thông báo cảnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/06/2021 Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ nghiêm cấm ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm và các sản phẩm khác […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/06/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo TIS 1136-25XX Quy định đối với màng bọc thực phẩm, được thông báo cho WTO với mã thông báo theo G/TBT/N/THA/427, đã được thông qua với tên gọi cuối cùng là TIS 1136-2559 (2016). Thông tin […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 30 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/06/2021 Ả Rập Xê Út thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe của động vật và bảo vệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 22 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định Kỹ thuật cho Đèn điện Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1). Các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 128
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing