By Trần Thanh Tùng | 30 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 23/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Pháp lệnh MAPA số 375, ngày 12 tháng 8 năm 2021. Pháp lệnh MAPA số 375 bao gồm các yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Mục đích của Pháp lệnh […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 30 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 23/08/2021 Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định của Bộ trưởng đối với Bộ giảm thanh ống xả cho Xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX)). Dự thảo quy định của Bộ trưởng này chỉ áp dụng đối với loại bộ giảm thanh ống xả của […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 19/08/2021 Phillippines thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi các yêu cầu về giám sát đối với các loại thuốc được mới được phát hành trên thị trường. Thông tư này sẽ bao gồm các yêu cầu cập nhật về giám sát sau lưu hành (PMS). […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 16/08/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử và kết quả giám định phán đoán […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 12/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về nhận dạng và chất lượng đối với dâu tây. Cụ thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh MAPA số 373, với thời hạn góp ý là 75 ngày để lấy ý kiến cộng […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 23 August, 2021 | 0 Comment |

Ngày 17/08/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric. Axit polyphosphoric được sử dụng trong các quá trình tổng hợp hóa chất khác nhau để xúc tác cho quá trình tuần hoàn của Axit, este, xeton, andehit … Axit polyphosphoric […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Comment |

Ngày 05/07/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm vệ sinh. Những thay đổi chính như sau: Làm rõ tên của các loại chất tẩy rửa […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Comment |

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) để thực hiện các khuyến nghị do Ban tiêu […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 9 July, 2021 | 0 Comment |

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định được đề xuất mới (NPRM). Cụ thể, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của phổ tần micrô không dây bằng cách cho phép một loại hệ thống micrô không dây được phát triển gần đây, được gọi […]

Read More

By Trần Thanh Tùng | 7 July, 2021 | 0 Comment |

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Bảng Hàm lượng tham chiếu cho Thực phẩm (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời để giải quyết những vấn […]

Read More

Ấn phẩm về TBT
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 1,278
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing