Viết bởi Trần Thanh Tùng | 22 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7). Các yêu cầu cụ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 22 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/06/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XIV Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH). Phụ lục XIV bao gồm danh sách các chất phải […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 22 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/06/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Quy định về Yêu cầu hạn chế sử dụng và ghi nhãn đối với 2′-fucosyllactose được sản xuất bởi chủng Escherichia coli biến đổi gen K-12 DH1 MDO MAP1001d để làm thành phần thực phẩm, được thông báo cho WTO với mã thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/6/2021 Đài Loan – Trung Quốc  đã gửi thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc nước ngày vừa ban hành quy định liên quan tới sản phẩm khẩu trang y tế (HS 6307.90.50.31) và bao cao su (4014.10.00.10;4014.10.00.90). Trong đó quy định cụ thể về thủ tục kiểm tra, quản lý […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/6/2021 Philippines đã gửi thông báo mã G/TBT/N/PHL/256 cho các nước Thành viên WTO về việc nước này vừa ban hành Pháp lệnh DENR DAO 2021 – 06 sửa đổi Quy định quản lý nhập khẩu và xử lý sản phẩm gỗ nhập khẩu. Mục tiêu chung của Pháp lệnh này nhằm hợp lý […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo sửa đổi ban hành Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám được Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO vỡi mã thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã được thông qua và xuất bản vào ngày 7 tháng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-7.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-6.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 1,157
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing