Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/6/2021 Philippines đã gửi thông báo mã G/TBT/N/PHL/256 cho các nước Thành viên WTO về việc nước này vừa ban hành Pháp lệnh DENR DAO 2021 – 06 sửa đổi Quy định quản lý nhập khẩu và xử lý sản phẩm gỗ nhập khẩu. Mục tiêu chung của Pháp lệnh này nhằm hợp lý […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo sửa đổi ban hành Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám được Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO vỡi mã thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã được thông qua và xuất bản vào ngày 7 tháng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-7.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-6.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 18 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 26/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các quy định về thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba về chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm”, được thông báo cho WTO vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 với mã thông báo G/TBT/N/BRA/944, […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính để nhượng quyền chứng nhận thực hành sản xuất tốt cho thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, chất khử trùng, thành phần […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/05/2021 Đài Loan  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế,”, được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/420, đã được ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 321
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing