Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH), liên quan đến các chất gây ung thư, gây đột […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 16 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 15/04/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước” đã được công bố chính thức trên Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 16 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 15/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ. Mục đích của việc lưu […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 14 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/04/2021 Nga thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật của Liên minh Thuế quan “Về an toàn đóng gói” (CU TR 005/2011). Dự thảo sửa đổi CU TR 005/2011 được xây dựng theo đoạn 39 Mục II của Kế hoạch xây dựng các quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 14 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/4/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc gia hạn thời gian góp ý đối với dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đối với nối hơi. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại mã thông báo G/TBT/N/USA/1706, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 14 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da. Cụ thể, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đang đề xuất hệ thống hóa các yêu cầu đối với tính dễ cháy của đồ nội […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/04/2021 Anh thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, Anh đang xem xét đưa ra quy định để xác thực tất cả các thiết bị xét nghiệm Covid-19 sử dụng cho con người. Quy định sẽ đưa ra các tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu an toàn đối với giày dép. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và đánh giá về độ an toàn của giày, ủng. Tiêu chuẩn này có thể […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính”. Cụ thể: Tiêu chuẩn này quy định các cấp hiệu suất năng lượng, các giá trị […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong Quy định đối với các Tiện ích Cộng đồng của Singapore”. Cụ thể: Theo Quy định bắt buộc về dán nhãn hiệu quả đối với Nước của Singapore (MWELS), […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 1,155
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing