Viết bởi Trần Thanh Tùng | 14 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/4/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc gia hạn thời gian góp ý đối với dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đối với nối hơi. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại mã thông báo G/TBT/N/USA/1706, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 14 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da. Cụ thể, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đang đề xuất hệ thống hóa các yêu cầu đối với tính dễ cháy của đồ nội […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/04/2021 Anh thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, Anh đang xem xét đưa ra quy định để xác thực tất cả các thiết bị xét nghiệm Covid-19 sử dụng cho con người. Quy định sẽ đưa ra các tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu an toàn đối với giày dép. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và đánh giá về độ an toàn của giày, ủng. Tiêu chuẩn này có thể […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính”. Cụ thể: Tiêu chuẩn này quy định các cấp hiệu suất năng lượng, các giá trị […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 13 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong Quy định đối với các Tiện ích Cộng đồng của Singapore”. Cụ thể: Theo Quy định bắt buộc về dán nhãn hiệu quả đối với Nước của Singapore (MWELS), […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Úc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tiêu chuẩn mới cho số sê-ri đối với dược phẩm và mã ma trận dữ liệu – Dược phẩm trị liệu (TGO 106) năm 2021. Cụ thể, vào tháng 3 năm 2021, tiêu chuẩn mới này đã được đăng ký trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Cộng hòa Indonesia đã ban hành Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năm 2020 về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia về Chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Indonesia đã ban hành Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia đối với Bột mì làm thực phẩm. Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc tiêu chuẩn quốc gia Indonesia đối với thanh busbar bằng đồng (busbar là lõi dẫn điện được làm từ Nhôm hoặc Đồng). Nghị […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 314
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing