Viết bởi Trần Thanh Tùng | 24 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/05/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về quy tắc cấp giấy chứng nhận cho các nhà đại diện pháp luật, các nhóm nhà đại diện pháp luật và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 7 May, 2021 | 0 Bình luận |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cảnh-báo-về-Thông-tư-hướng-dẫn-thực-thi-QCKT-đối-với-gạch-men-của-Philippines.pdf

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc thay đổi thời gian bắt buộc thực hiện đối với các biện pháp đã ban hành được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/CAN/451/Add.1 (ngày 6 tháng 1 năm 2017) Quy định sửa đổi đối với thực phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 New Zealand thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tài liệu thảo luận: Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm. Sẽ có ba khía cạnh được cải cách sau đây: Xây dựng Yêu cầu về Thông tin Sản phẩm (các quy định bắt buộc mới), Chương trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (21-2.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh vực rau quả. Cụ thể, quy định sửa đổi mới này sẽ hài hòa với các tiêu chuẩn tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 21/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) sẽ tổ chức hội thảo trên web để thảo luận và xin các ý kiến góp ý ​​về những phân tích, đánh giá sơ bộ của DOE đối với các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/04/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ngày có hiệu lực của Dự thảo Quy định đăng ký bắt buộc đối với hàng hoá điện tử và công nghệ thông tin được thông báo cho WTO vào ngày 19/10/2012 với mã thông báo G/TBT/N/IND/44 sẽ thay đổi từ […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 26 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/04/2021 Nga thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi số 4 đối với Quy định kỹ thuật về Ghi nhãn các sản phẩm thực phẩm của Liên minh Thuế quan. Cụ thể, sẽ làm rõ thêm một số điều khoản liên quan đến chỉ dẫn về thành phần sản […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 1,148
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing